Skip to main content

STO POSTACI NASZEJ GMINY

 

 

Na prośbę Almanachu Kudowskiego zamieszczamy poniżej LISTĘ STU POSTACI na 100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. /GK/
_______________________________________________________________________________________________________

Opis: Projekt pod nazwą „Sto Postaci  Naszej Gminy
Na Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski w 2018r.”
ma na celu umocnienie wspólnotowości  w gminie,
z  roczną pracą (2017 – 2018) nad Kategoriami Tematycznymi.

 

                              STO POSTACI NASZEJ GMINY                                     
         NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI                       
                                       Kudowa-Zdrój- 2018

 

                                           Umocnienie wspólnotowości

Setna rocznica Odzyskania Niepodległości  Polski przypadająca w 2018r.  stwarza okazję do umocnienia wspólnotowości, po trudnych latach walk i odbudowywania  Polski Niepodległej. Spory, jakie były  i są nieodłączną cechą dziejów w trudnych  walkach i przemianach, trzeba poddawać  weryfikacji, przez odnoszenie  do nadrzędnej wartości, jakimi są  Naród  i Państwo Polskie. Społeczność gminna, podobnie jak społeczności większych obszarów, a także  państwa  ma  zróżnicowane poglądy, ma wewnątrz  różne  interesy, często sprzeczne, ma różne tradycje grupowe i rodzinne, i wszyscy mają prawo do życia i rozwoju oraz  uwzględniania ich  interesów , a także  swobody wyrażania poglądów  społecznych, politycznych i religijnych. Jednym  z największych polskich problemów w roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości  jest popękana wspólnotowość. Projekt „Stu postaci” może okazać się  poszukiwaniem w życiu bliźnich czynów dobrych –  nawet lepszych od zamierzeń – a nie tylko poszukiwaniem ludzi w teczkach  poprzedniego  systemu. Po przejściu trudnych czasów, warto przypominać fundamentalną mądrość jednego z największych  nauczycieli ludzkości: ” kto jest bez grzechu, niech pierwszy weźmie kamień i rzuci”.

Projekt „Sto postaci naszej gminy na Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski w 2018r”, może przynieść    bogatszy obraz  działalności  społeczeństwa gminnego  na przykładzie konkretnych ludzi i ich i ich  działań.  Zgodnie z przyjętym regulaminem  postanowiono, że  ukazanych będzie symbolicznych Sto Postaci, ujętych w dziesięciu kategoriach tematycznych, przy czym  dana osoba może być brana pod uwagę  tylko w jednej kategorii. Projekt Listy wykonał Almanach Kudowski  na podstawie opinii  czytelników. W każdej kategorii pojawiła się  znaczna liczba kandydatów,  z przykrością trzeba było  Listę zawężać do wielkości regulaminowych.  Redakcja  Almanachu Kudowskiego – postępując według zasady  patrzenia  ponad podziałami  –  konsultowała Listę  Stu Postaci  z  działaczami  stowarzyszeń obywatelskich oraz obserwatorami zewnętrznymi.

                   Nauczmy się widzieć zróżnicowane interesy, poglądy i postawy, jako coś normalnego.

Zasadniczość w sprawach ideowych  nie musi robić z nas wrogów w sprawach sąsiedzkich, biznesowych i rozwoju gminy, bowiem te sprawy są wspólne i powinny być ponad  podziałami politycznymi.  U podstaw Projektu leży teza, że  wspólnotowość jest fundamentem  rozwoju gminy. W okresie przygotowań do obchodów Stuletniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  Polski odbędą się spotkania,  na których – w ciągu całego roku jubileuszowego –  będzie prezentowana  działalność  mieszkańców w  wyszczególnionych kategoriach tematycznych.

 

                         DZIESIĘĆ KATEGORII

I.  Postacie symboliczne do dziejów Kudowy-Zdroju od  historycznych początków miasta w 1354 r. do 2018r.
II.  Wyróżnieni w działalności dla rozwoju Kudowy-Zdroju
III. Wyróżnieni  w działalności gospodarczej  w Kudowie-Zdroju
IV. Wyróżnieni  w walce o wyzwolenie w II wojnie światowej  i za udział w misjach pokojowych  ONZ
V.  Wyróżnieni  w oddziaływaniu wychowawczym na  społeczność kudowską
VI.  Pisarze i publicyści piszący o Kudowie-Zdroju
VII.  Wyróżnieni w ochronie dziedzictwa naturalnego i kulturowego
VIII. Wyróżnieni w odwadze cywilnej w życiu społeczno-politycznym  i w kulturze życia codziennego            
IX.  Dobroczyńcy Kudowy-Zdroju, wewnętrzni i zewnętrzni
X.    Wyróżnieni w sporcie i w ochronie zdrowia

 

       LISTA POSTACI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

 

I. Postacie symboliczne do dziejów Kudowy-Zdroju od początków w 1354 r.
do 2018r. (wg kolejności w czasie historycznym)

1.Anna Świdnicka Księżna Piastowska, Królowa Czech i Cesarzowa Cesarstwa Rzymskiego. Patronka historyczna Kudowy-Zdroju
2.Jan Hus – Czech, reformator religijny, przywódca ruchu, który zdominował życie społeczno-polityczne i religijne na tym obszarze w XV wieku, aż do współczesności
3. Ks.Wacław Tomaszek – budowniczy Kaplicy Czaszek w Czermnej
4. Tomasz Masaryk – wybitny działacz niepodległościowy Czech, zwiedzał także Kudowę-Zdrój, interesując się  warunkami życia mieszkańców
5. Winston Churchill –  miał przebywać w Kudowie-Zdroju w 1913r, jako Pierwszy Lord Admiralicji, po obserwacji manewrów w okolicach  Wałbrzycha
6. Christian Dierig –  Niemiec, wybudował zakłady bawełniane w Kudowie, na Zakrzu
7. Ks. Gerhard Hirschfelder – niemiecki kapłan z Czermnej, który sprzeciwił się hitleryzmowi, za co został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Dachau, i tam zakończył życie.
8. Maria Fołtyn – artystka operowa, inicjatorka Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju
9. Karol Wojtyła – odwiedził Kudowę-Zdrój dwukrotnie, raz jako ksiądz z grupą studentów, a następnie jako   kardynał
10. Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Odwiedził Kaplicę Czaszek

 

             II. Wyróżnieni w działalności dla rozwoju Kudowy-Zdroju

1. Roman Deryło – inspirator działań rozwojowych uzdrowiska, miasta i przedsiębiorczości
2.Włodzimierz Gadomski – długoletni dyrektor KZPB, zakład rozwinął optymalny zakres produkcji
3. Prof. Antoni Falkiewicz –twórca nowoczesnego uzdrowiska kudowskiego
4. Jan Kamiński – unowocześnił sferę techniczną uzdrowiska kudowskiego
5. Czesław Kręcichwost –  burmistrz Kudowy-Zdroju w latach 1994 – 2014, zorganizował nowoczesną infrastrukturę Kudowy-Zdroju
6. Janusz Korybo – organizował  Park Narodowy Gór Stołowych
7. Adam Lis – ekonomista, jeden z głównych autorów programów rozwoju gospodarczego Kudowy-Zdroju
8. Piotr Maziarz – współpracownik burmistrza Czesława Kręcichwosta, jako zastępca burmistrza przez 12 lat, ma współudział w tworzeniu kultury społeczeństwa kudowskiego
9. Jerzy Nosek – twórca służby komunalnej miasta Kudowy-Zdroju|
10. Władysław Twardy – pierwszy polski burmistrz Kudowy-Zdroju w 1945r,, zbudował polską administrację miasta

 

  III.Wyróżnieni w rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej w Kudowie-Zdroju

1. Rafał Forczek – prezes Gminnej Spółdzielni, przez wiele lat główny dostawca materiałów budowlanych do  budowy i remontów w Kudowie-Zdroju
2. Adam Gieracki –wyroby cukiernicze, kawiarnie, wysoka jakość produkcji, nowoczesność obsługi, dobry styl
3. Zygmunt Gancarz– bazar, stworzenie dużego handlu przygranicznego w okresie trudności trudności     transformacyjnych
4. Bogdan Gorczyński– utworzenie Szlaku Ginących Zawodów, interesująca turystyka kulturowa
5. Piotr Jasiński– biznes, turystyka kulturowa, wzorowy model przedsiębiorstwa turystyki kulturowej w centrum Kudowy Zdroju, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego
6. Bolesław Kukla – organizator nowoczesnego warsztatu produkcyjnego ceramiki szlachetnej, jego rozwiązania technologiczne w latach 70-tych były wysoko cenione przez naukowców z Politechniki Śląskiej
7. Marek Maciejewski– biznes, wykonanie stawów rybnych w bardzo trudnych warunkach na Pstrążnej, ożywił gospodarczo Pstrążną, oddaloną i historyczną część miasta
8. Krzysztof  Sadowski – utworzenie sprawnie działającej firmy w procesie transformacji, dobra  firma    transportu  międzynarodowego
9. Jan Szarek – biznes, dobra firma budowlana o wieloletniej działalności w Kudowie-Zdroju
10. Mariusz Zębik – biznes, dobre przedsiębiorstwo w branżach stosownych do miejscowości turystyczno- uzdrowiskowej

 

  IV. Wyróżnieni w walce o  wyzwolenie  w II wojnie światowej i udział w misjach pokojowych ONZ

1.  Jan Dec – żołnierz kampanii wrześniowej  1939r., żołnierz AK, jeden z dowódców Akcji „Burza”, podpułkownik, odznaczony Krzyżem Walecznych
2.  Kazimierz Drozd – sybirak, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, porucznik, odznaczony odznaczeniami wojennymi
3. Bronisława Fabisiak – żołnierz I Armii Wojska Polskiego , pielęgniarka frontowa,  odznaczona odznaczeniami wojennymi oraz Krzyżem Kawalerskim
4. Zbigniew Iwanicki – żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy o Monte Cassino, odznaczony odznaczeniami wojennymi
5. Bogusław Jakubczak – żołnierz  kampanii wrześniowej 1939r. partyzant AK odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Oficerskim
6.  Ryszard Machowski – żołnierz II Armii Wojska Polskiego,  odznaczony   dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari, pułkownik
7. Bronisław Moroz – sybirak, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, kapitan, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
8. Alojzy Mrozik – partyzant w oddziałach Józefa Broz Tito w Jugosławii
9. Jan Łazarowicz – walczył  w I Dywizji Pancernej gen.Maczka, odznaczony polskimi i zagranicznymi  odznaczeniami wojennymi
10.Jan Ogonowski – kapitan, uczestnik misji pokojowych ONZ na Synaju, odznaczony Medalem Pokoju przez      Sekretarza Generalnego ONZ.

 

    V. Wyróżnieni w oddziaływaniu wychowawczym na społeczność kudowską

1. Stefan Adamowicz – harcmistrz, twórca harcerstwa kudowskiego, zachęcał  do aktywności i radości  życia
2. Bogusław Burger – lekarz,  wprowadzał  kulturę w życiu samorządowym, jako przewodniczący Rady Miejskiej
3. Barbara Dziubińska – dyrektor Gimnazjum w Kudowie-Zdroju, pokazywała jak być dobrym nauczycielem i dbać o młodzież
4. „Maruszka” – Maria Hauschke  -autochtonka z Pstrążnej,  wzór postawy chrześcijańskiej, uczyła miłości bliźniego
5. Teresa Karch –  uczyła pomocy osobom niepełnosprawnym  swoim własnym bardzo aktywnym działaniem. Zmieniła sytuację osób niepełnosprawnych w Kudowie-Zdroju
6. Irena Kulpa – polonistka, uczyła tolerancji, niezależności w myśleniu i działaniu
7. Henryka Szafrańska – zbudowała system opieki społecznej w Kudowie, dała przykład wielkiej aktywności na tym polu.
8. Tadeusz Szełęga – honorowy dawca krwi, zorganizował system honorowego krwiodawstwa, uczy życzliwości, optymizmu i skromności
9. Ks. Jan Szetelnicki –  był oparciem dla ludzi niezależnie myślących w trudnych czasach Polski Ludowej, jeden z najważniejszych wychowawców społeczności kudowskiej  w dziedzinie patriotyzmu
10. Franciszek Śleziak – organizator szkolnictwa średniego w Kudowie Zdroju, dyrektor Liceum Kudowskiego, preferujący w wychowaniu postawy działania dla dobra miasta, w czasach, gdy preferencje odgórne dotyczyły działalności ideologicznej.

                         

                         VI. Pisarze i publicyści o Kudowie-Zdroju

1. Anna Bernard – pisarka niemiecka w Kudowie Zdroju, autorka książki pt ”Am Landestor”, oraz licznych wierszy, niezależna w myśleniu i działaniu,  rodzina prześladowana w okresie hitlerowskim.
2. Henryk Cholawski – autor licznych artykułów o Kudowie-Zdroju po 1945r, w szczególności o wszelkiej działalności związanej z granicą państwową i kontaktach przygranicznych z Czechami
3. Ks.prof.Tadeusz Fitych – autor cennego dzieła pt. Boże Młyny oraz artykułów o ks. Gerhardzie Hirschfelderze. Przypomniał mało znane zabytki małej architektury oraz postać niemieckiego kapłana odważnego w czasach hitleryzmu i sprzeciwiającego się hitleryzmowi
4. Bronisław MJ Kamiński – autor licznych artykułów o życiu społeczno-kulturalnym, autor książek „Życie nie starzeje się”, „Saga Kudowska” , „Wielość dróg ku prawdzie” oraz inicjator i redaktor podstawowego  dzieła zbiorowego pt. „Kudowa Zdrój, miasto i ludzie”. Zapisał dzieje wielu rodzin kudowskich w kontekście życia społecznego i kulturalno-politycznego
5. Jan Koplowitz –  autor  książki pt.” Kudowa moja nostalgia” na podstawie której zrealizowano film pt Hotel    Polanów i jego goście”. Pokazał życie środowiska rodzin żydowskich  w Kudowie przed II wojną światową  w kontekście uzdrowiska i wszechstronnym spojrzeniu na ówczesne życie społeczne
6. Mikołaj Krzemiński –  autor  licznych artykułów o bieżącym życiu w Kudowie-Zdroju . Opublikował cenne       fotografie  ze zbiorów rodzinnych , dokumentujące życie kudowskie  po 1945r.
7. Marek Kulpa – za redagowanie i bogatą publicystykę w „Ziemi Kłodzkiej”  i w „ Gazecie Gmin” oraz w   pismach okolicznościowych , za interesujące felietony o życiu w Kudowie-Zdroju
8. Marta Midor-Burak – za utworzenie pisma elektronicznego Głos Kudowy, za  liczne artykuły w tymże piśmie i        w  Almanachu Kudowskim, a także za  publikowanie  relacji, opinii i sprawozdań z   działalności Rady Miejskiej i w Radzie Miejskiej.
9. Ks.Jan Myjak – za książkę pt. ,, Drogi Życia”  i liczne artykuły w Almanachu Kudowskim , pokazanie pracy
kapłana  rzymsko-katolickiego w społeczności kudowskiej, w której występuje zróżnicowanie religijne
10. Daniel Udod – za wieloletnią pracę korespondenta terenowego Słowa Polskiego i prezentowanie w tych doniesieniach prasowych życia społeczno-kulturalnego w Kudowie-Zdroju

 

         VII.  Wyróżnieni w ochronie środowiska naturalnego i kulturowego

1. Ks.Romuald Brudnowski –  za przywrócenie świetności obiektom architektury kościelnej, za pieczołowitość w ich utrzymaniu
2. Stanisław Gałecki – za dokumentowanie życia społecznego w fotografii
3. Dr Euzebiusz Gil – twórca skansenu na Pstrążnej, odkrywca cennych zabytków  w kudowskiej architekturze i etnografii
4. Urszula Karpowicz – za troskę  stan zabytkowej architektury w Kudowie-Zdroju
5. Ivan Malinskyy – za wykonanie obrazów historycznych o dziejach Kudowy Zdroju i przekazanie ich do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju, na Pstrążnej
6. Arpad  Molnar – za ozdobienie freskami Pijalni Wód i upamiętnienie na tych freskach dawnego wyglądu Kudowy-Zdroju
7. Anna Norowska – Kieca – za inicjatywę i doprowadzenie do wykonania Tablicy Pamiątkowej pobytu Kard. Karola Wojtyły w Kudowie-Zdroju oraz inicjatywę w uporządkowaniu dawnej ul.Granicznej z nadaniem jej nowego imienia Alei Jana Pawła II.
8. Tadeusz Pecyna – za troskę o zachowanie zabytkowych wnętrz sanatoriów  kudowskich oraz  za zainstalowanie tablicy pamiątkowej na Pijalni Wód poświęconej pamięci prof. Antoniego Falkiewicza.
9. Aneta Potoczna – za inicjowanie i wykonywanie programów ochrony środowiska  naturalnego w Kudowie-Zdroju, fachowe doradzanie mieszkańcom w tym zakresie i troskę o piękno krajobrazu kudowskiego
10. Henryk Wszołek – za wykonywanie  rzeźb zdobiących Kudowę-Zdrój, wykonywanie projektów małej architektury w uzdrowisku, za wykonywanie projektów tablic pamiątkowych i pomników

 

VIII.  Wyróżnieni w odwadze cywilnej w życiu społeczno- politycznym i w kulturze życia codziennego

1. Krzysztof Baldy – za organizowanie partii politycznej o programie centrowo-prawicowym
2. Janusz Charczuk – organizowanie  lewicowej działalności w nowych warunkach systemowych, w stronę warunków pracy, poszukiwania pracy dla ludzi i godnego życia społecznego, wyrażanie takiej postawy w pracy radnego powiatu kłodzkiego  i w środowisku kudowskim
3. Robert Bubiński – za aktywność w organizowaniu partii prawicowej
4. Elżbieta  Gwóźdź – za  codzienną elegancję w stroju typu retro, miłą w scenerii uzdrowiska
5. Frantiszek Hacker –  Czech, ówczesny mieszkaniec Słonego, za odwagę w niesieniu pomocy   więźniarkom z  hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Sackisch w Kudowie
6. Wojciech Heliński – za przełamywanie schematów konserwatywnych, upowszechnianie paradoksów, nieskrępowanej otwartości i tolerancji
7. Jan Karandziej – za aktywne uczestnictwo w sławnych strajkach w Stoczni Gdańskiej, przynależenie do czołówki działaczy Solidarności w organizacji strajku, za dzielne znoszenie prześladowań włącznie z usunięciem z kraju  wraz z rodziną, mieszkaniec Kudowy-Zdroju
8. Piotr Pawełczyk – za organizowanie partii politycznej o programie prawicowym
9. Michał Punda –  za działania dla uporządkowania zgodnego z prawem władania nieruchomościami oraz zgodnych   z prawem działań ekologicznych
10.  Dr filoz. Krzysztof Szymański –  za otwarte wyrażanie poglądów  wolnomyślicielskich w dziedzinie religijnej i lewicowości politycznej

 

          IX. Dobroczyńcy Kudowy-Zdroju, wewnętrzni i zewnętrzni

1. Wojciech Biernacik –  za pomoc w budowie Szpitala Hematologicznego dla Dzieci „Orlik”
2. Stanisław Kubicz-  za  wspieranie finansowe budowy kościoła PW Miłosierdzia  Bożego oraz wspieranie działań charytatywnych
3. Kazimierz Ferenz– za pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Aleks Gomółka – za pomoc  dla chorych dzieci i za pomoc w budowie Pomnika Anny Świdnickiej
5. Gottfried von Kirchbach – lekarz niemiecki z Akwizgranu, założyciel fundacji w Akwizgranie na rzecz pomocy dzieciom i budowy szpitala „Orlik” w Kudowie Zdroju
6. Marian Klauza – za pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych
7. Armen Karagyan – za pomoc na rzecz sportu kudowskiego i kultury
8. Krzysztof Kułacz – sekretarz Fundacji „Polska Miedź”, wspierał Festiwale Moniuszkowskie oraz inicjatywy kulturalne w Kudowie; życzliwie wspierający projekty w ratowaniu dziedzictwa kulturowego
9. Elisabeth Kynast – fundatorka muzeum ks.Gerharda Hirschfeldera w Czermnej,obecnie  mieszkanka z Dolnej Saksonii
10.  Stefan Żebrowski  –  za wspieranie pomocy dla dzieci chorych i wspieranie projektów kulturowych

 

X . Wyróżnieni w ochronie zdrowia i w sporcie (obie dziedziny, bez kolejności alfabetycznej)

1.Julian Aleksandrowicz– lekarz, hematolog, profesor, będąc lekarzem w uzdrowisku kudowskim z ramienia Akademii Medycznej w Krakowie, utworzył w sanatorium „Zameczek” Ośrodek Badawczo-Naukowy, rozwinięty potem przez prof.Antoniego Falkiewicza
2.Frietz Becker – lekarz niemiecki, który pozostał w Kudowie po 1945r, leczył i pomagał ludności niemieckiej, czeskiej i polskiej, budził zaufanie wszystkich mieszkańców bez względu na narodowość, był pomostem do późniejszych czasów, zmarł w Kudowie  w 1981r.
3.Bolesław Kwaśniewski – lekarz, który zorganizował pierwszy po 1945r. ośrodek zdrowia podlegający Urzędowi Miejskiemu w Kudowie-Zdroju
4. Stefan Kubisa – lekarz pediatra, uczynny w niesieniu pomocy lekarskiej dla dzieci w Kudowie-Zdroju i okolicy, późniejszy kierownik Ośrodka Zdrowia w Kudowie-Zdroju
5. Doc. Dr Stanisław Gruszka – został konsultantem  naukowym uzdrowiska kudowskiego po prof. Antonim Falkiewiczu. Jako Kierownik Kliniki Endokrynologii Akademii Medycznej we Wrocławiu kierował Ośrodkiem Naukowo-Badawczym w  Kudowie-Zdroju, co wpływało na doskonalenie opieki medycznej w Kudowie.
6. Romuald Wilczak – pierwszy prezes zarządu robotniczego Klubu Sportowego „Tkacz” w 1946 r. w Kudowie-Zdroju,
przemianowany w 1949r  na Klub Sportowy „Włókniarz”.
7.Jerzy Machajski – organizator pierwszego po wojnie towarzyskiego meczu piłkarskiego drużyny kudowskiej – w dniu 12 maja 1946r.

8.Stanisław Chiliński  – siedmiokrotny mistrz Polski w zapasach, mistrz Europy i Olimpijczyk. Początki szkolenia i kariery sportowej w Kudowie-Zdroju
9.Krzysztof Roman – zapaśnik, lekkoatleta, biegacz , zdobywca medali i trener
10. Jerzy Wiśniewski – wysokie miejsca  w zawodach  o mistrzostwo  Polski w zapasach, trener zapaśników

Zamieszczono na GK – 1 lipca 2017r.

 

                    W imieniu Almanachu Kudowskiego                                                                                                
           redakcji, autorów,współpracowników i czytelników                                                                                               |
                  Red.nacz. Bronisław MJ Kamiński

 

 

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kudowa
Wspólnie z Tobą działamy na rzecz Kudowy